Gibalni odmor

Ura slovenščine, matematike ali spoznavanja okolja hitro postane dolgočasna. Od učencev se pričakuje, da barvajo, rišejo, strižejo, pišejo, berejo,… Sedijo pri miru in poslušajo.

Kaj pa učenci, ki tega ne zmorejo in potrebujejo gibalne odmore, spremembe aktivnosti, učenje preko igre in gibanja, da so pri svojem delu lahko uspešni in sledijo pouku.

Zanje je pomembno, da jih učitelj opazuje in se prilagaja njihovim trenutnim zmožnostim koncentracije in pozornosti, sodelovanja in motivacije: hitro zamenja aktivnost, vključi gibalni odmor, učenje spremni v igro.

Zato MI med urami plešemo, izvajamo vaje Brain gyma, telovadimo, pijemo vodo, uporabljamo kinestetične mize, včasih se samo sprehodimo.

Dostopnost