Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se razvija, kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim knjižnice.

Poleg priporočilnega seznama knjig za bralno značko učencem ponudimo novosti iz naše knjižnice. Naš namen je, da učenci berejo. Zato je pomembno, da preberejo zahtevano število knjig, se naučijo pesmice in vsebino predstavijo učiteljici slovenščine.

https://www.bralnaznacka.si/sl/

Dostopnost