Osnovna šola 27. julij, Kamnik, natančneje učenci prve triade smo tesno povezani z javnimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi v Kamniku, in sicer z OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta. V naših letnih delovnih načrtih oblikujemo in skozi šolsko leto realiziramo različne oblike sodelovanja. Sodelujemo tako, da izvajamo skupne ure športne vzgoje, kjer izvajamo plesne in gibalne dejavnosti, izvedli smo tudi skupne športne igre, prav tako si želimo na skupen pohod na Stari grad. Bili smo tudi pri urah slovenščine, kjer smo skupaj brali pravljice, pripovedovali o svoji doživljanjih in se predstavili drug drugemu. Včasih smo pa čas namenili preprosto igri, druženju, prepevanju pesmi in vzpostavljanju komunikacije med učenci.

Takšno sodelovanje se je izkazalo za zelo uspešno. Še posebej je to sodelovanje pomembno za učence naše šole in pomembno pripeva k integraciji naših otrok. Vsi skupaj pa prispevamo k temu, da spoznavamo, da je naša družba raznolika in da smo si med seboj različni, drugačni, da imamo različne sposobnosti, značilnosti in vrednote. Naša druženja pomembno prispevajo k strpnosti med vse bolj raznolikimi otroci.

Drugačnost nam vsem skupaj pomeni izziv, ne pa nekaj, česar se moramo bati.

S sodelovanjem bomo ponovno nadaljevali takoj, ko bo to spet mogoče.

Dostopnost