OŠ 27. julij je vključena v program EKOŠOLA od leta 2016 dalje. Sodelujemo v poučnih projektih, ki jih izvajamo v okviru več predmetov (naravoslovje, likovna vzgoja, tehnika in tehnologija, gospodinjstvo…), kot dopolnilno ali interesno dejavnost. V naše projekte vključujemo tudi širšo lokalno skupnost – starše, vrtce, šole, podjetja. Projekte javnosti predstavimo v obliki prireditev, z zbiralnimi akcijami ali s sodelovanji na sejmih, konferencah..

Dostopnost