Branje je zelo pomembno, saj ga potrebujemo na vsakem koraku. Branje se povezuje z opismenjevanjem, ki zahteva prepoznavanje glasov v besedah – prvi in zadnji glas, glasovi v besedi, vlečenjem glasov in na koncu funkcionalno pismenostjo, ki je sestavljena iz štirih temeljnih komunikacijskih sposobnosti: poslušanja, govorjenja, branja in pisanja.

Otrok se želi naučiti brati, za vzgojitelje, učitelje in starše pa je pomembno, da mu branje predstavimo na prijeten način:

  • dojenčkom in malčkom starši berejo v prijetnem okolju (otrok sedi v naročju, zvečer pred spanjem v postelji, na plaži pod palmo,…);
  • otrokom v vrtcu vzgojitelji berejo v jutranjem krogu ali pred počitkom;
  • učitelji v šolah uredijo bralne kotičke, berejo skupaj z učenci v podaljšanem bivanju.

Na naši šoli pa smo se odločili, da učence spodbujamo k branju z domačim branjem za učence 1. in 2. razreda in obiski Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik. Tam si učenci, glede na svoje sposobnosti, izberejo knjigo, ki jo doma skupaj s starši preberejo. V zvezek domačega branja ilustrirajo vsebino knjige, v šoli pa sošolcem in učiteljici pripovedujejo o vsebini prebrane knjige.

S tem se navajajo na nastopanje pred občinstvom, glasno in razločno pripovedovanje, širijo besedni zaklad in branje povezujejo s prijetnimi občutki.

Knjižnica Franceta Balantiča je za nas dodatno organizirala bralne aktivnosti, ki so se jih učenci z veseljem udeleževali, ki pa so zaradi trenutnih razmer odpovedane.

 

Dostopnost