PREVOZ V ŠOLO IZ SMERI TUHINJ  PREVOZ IZ ŠOLE V SMER TUHINJ Odhod kombija 14.20
Češnjice 6.50                          Mekinje 14. 25                                  
Golice 6.55  Markovo bus, 14.30  
Laze 6.58  Znojile 14.37
Srednja vas 7.06  Srednja vas 14.46
Znojile 7.15  Laze ob 14.54  
Markovo bus 7.22   Golice 14.57  
Nevlje bus pri GD Nevlje 7.27  Češnjice 15.02  

PREVOZ V ŠOLO IZ SMERI KAMNIK  PREVOZ IZ ŠOLE V SMER KAMNIK  
Jajcemat kmetije Močnik na Ljubljanski 7.23          Odhod kombija 14.00 v Nevlje   avtobusna postaja Vrhpolje 14.07                                  
Gasilni dom Duplica 7.25Odhod kombija 14.20  
Klavčičeva ulica 7.29  Podgorje 14.25
avtobusna postaja Mercator 7.31  Mercator 14.30
Podgorje pri cerkvi 7.36Klavčičeva 14.32  
 jajcemat kmetije Močnik 14.34  
 Gasilni dom Duplica 14.35  

Dostopnost