V sredo, 23. maja, smo si s sedmošolkami ogledali Centralno čistilno napravo Domžale – Kamnik, ki čisti komunalno, industrijsko in padavinsko vodo iz občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Trzin, Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Odpadna voda po kanalizacijskem sistemu priteče na Centralno čistilno napravo Domžale ‐ Kamnik, kjer se očisti in steče v Kamniško Bistrico.

Odpadna voda, ki priteče po kanalizacijskem sistemu

Na čistilni napravi Domžale ‐ Kamnik se odpadna voda čisti v treh stopnjah. Prva je mehanska stopnja, kjer se iz odpadne vode izločijo vsi večji in manjši delci. Sledi druga aerobna biološka stopnja, kjer se voda očisti ogljikovih, dušikovih in fosforjevih snovi. Tretja stopnja je anaerobna biološka stopnja, kjer se blato razgradi do bioplina in pregnitega blata.

Centralna čistilna naprava Domžale ‐ Kamnik lahko letno sprejme do 9 milijonov m3 odpadne vode. Poleg tega skladno z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem sprejema tudi greznične gošče, mulje malih komunalnih čistilnih naprav in tekoče odpadke. V procesu nastane letno okoli 4.000 ton odpadnega blata, proizvede pa se okoli 3 milijone kilovatnih ur električne energije.

Voda po vseh procesih čiščenja

Dostopnost