V 1. in 2. razredu smo preko igre razvijali uporabo vljudnostnih izrazov.

Ponovite z nami: HVALA, PROSIM, IZVOLI, DOBER DAN, DOBRO JUTRO, NASVIDENJE,…

Dostopnost